Guard Systemsi rakendus Teehooldus tagab töö efektiivsuse

Kas on tegu tugeva lumesajuga, vajavad teed libedustõrjet või teeservad võsast puhastamist – tähtis on omada töövahendit, mis lihtsustaks tööd ja aitaks kaasa töö kvaliteedi parandamisele. Guard Systemsi rakendus Road Maintenance (Teehooldus) teeb tööpäeva lihtsamaks kõigil teehooldustöötajail, nii suvel kui talvel.

 • Teeb lihtsamaks töötajate mobiliseerimise
 • Tööülesandeid saab edastada otse telefonile
 • Teavitab probleemidest ja kõrvalekalletest
 • Tagab hea aruandluse

Eelised

 • Tagab töötajate tõhusa mobiliseerimise: tööülesandeid vahendatakse mobiilirakenduse kaudu
 • Info on alati aja- ja asjakohane, sisaldab tööülesandeid ja teelõikude kaarte
 • Teostamata töölõigud on kaardil näha
 • Teateid kõrvalekalletest (nt valesti pargitud autost või purukssõidetud piirdeaiast) saab edastada mobiilirakenduse abil
 • Töömeeskonna juhil on täielik kontroll ja ülevaade (nii käimasolevatest kui tehtud töödest)
 • Hea aruandlus hõlbustab tööde jälgimist
 • Teeninduskeskus saab tõhusamalt reageerida ja vastata kodanike vajadustele
 • Kasutajasõbralik (tarkvara paigaldamisvajaduseta) võrgulahendus

Mobiliseerimine

Töötajate lihtsam mobiliseerimine täielikult elektroonsete töökäskudega

Töödejuhataja saab edastada töökäske otse töötajate mobiilidele või tahvelarvutitesse. Teelõigud kuvatakse otse kaardile ning värvuskoodidega saab tähistada vajaminevaid töid, näiteks tee lahtilükkamist lumesahaga, soolatamist ja liivatamist. Töötajad kinnitavad tööülesannete kättesaamise ja näitavad ära töö alustamise ja lõpetamise ajad.
Töödejuhatajal on hea kontroll ja ülevaade ning ta saab kaartidelt ja nimestikest andmeid nii tehtud kui käimasolevate tööde kohta.

Juhised

Töötajad saavad ajakohaseid tööülesandeid

Unustage probleemid, mida põhjustavad aegunud paberkaardid. Süsteem tagab selle, et teie töötajatel on alati olemas ajakohane teave. Tööootel teelõike koos viimaste muutunud andmetega saab vaadata üksikasjalikelt kaartidelt.
Unustage probleemid, mida põhjustavad aegunud paberkaardid. Süsteem tagab selle, et teie töötajatel on alati olemas ajakohane teave. Tööootel teelõike koos viimaste muutunud andmetega saab vaadata üksikasjalikelt kaartidelt.

Näitab mitut tegevust korraga

Süsteemi saab kasutada mitme samaaegselt toimuva tegevuse suhtes

Mitmeid tegevusi on võimalik teostada samaaegselt isegi ühel ja samal teelõigul. Töötajad kasutavad käsilolevate tööde kirjapanekuks lülituspaneeli.
Tegevusi võib defineerida (nimetada) vastavalt vajadustele.

Kõrvalekallete (häireolukordade) registreerimine

Töötajad saavad kogu teekonna vältel anda teada häireolukordadest

Kas on auto kinni jäänud või lõhkus lumesahk piirdeaia? Autojuht saab kõikidest häireolukordadest kohe teada anda, märkides mobiilirakenduse kaardile vahejuhtumi toimumiskoha. Häired edastatakse otse töödejuhataja kaardikomplektile.
Kõrvalekallete kontrollvahemikke saab seadistada vastavalt vajadus

Täielik ülevaade

Süsteem edastab infot reaalajas

Töödejuhatajal on täielik ülevaade toimuvast ning võimalus võrrelda, kas teostatud tööd vastavad töökavale.
Head aruanded teevad töö lihtsamaks. Mitu tundi me möödunud nädalavahetusel teid lahti lükkasime? Milliseid teelõike soolatasime? Jne.

Head ühildamisvõimalused

Süsteem pakub laiapõhjalist liidest

Head ühildamisvõimalused tagavad lisaväärtuse. Kasutage võimalust edastada andmeid ühest ettevõtte andmesüsteemist teise.